Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Kadra

Pracownicy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

 

Kadra kierownicza

 • mgr Zdrojewski Andrzej – dyrektor szkoły
 • mgr Ciechalski Arkadiusz – wicedyrektor szkoły
 • mgr inż. Daniel Iwona – kierownik praktycznej nauki zawodu

 

Nauczyciele

 • mgr Albrecht Joanna – język niemieckikadra 2021
 • mgr Andrzejewska Anna – język angielski, informatyka, bibliotekarz
 • mgr Chabasińska Monika – język polski
 • mgr Ewa Czarnecka - biblioteka
 • mgr inż. Danielewski Ireneusz – przedmioty zawodowe mechanizacji
 • mgr inż. Gołembiewska-Lewandowska Alicja – przedmioty zawodowe gastronomii
 • mgr inż. Jankowski Krzysztof – przedmioty zawodowe mechanizacji i agrotroniki
 • mgr Jankowski Rafał – wychowanie fizyczne
 • mgr Jarmużek Elżbieta – język niemiecki
 • mgr Kaczyński Włodzimierz – przedmioty zawodowe mechanizacji
 • mgr inż. Kopacka Anna – przedmioty zawodowe gastronomii
 • mgr inż. Kopczyńska Andżelika - przedmioty zawodowe gastronomii
 • mgr inż. Kordyl Krzysztof - przedmioty zawodowe mechanizacji i rolnicze
 • ks. mgr Kośka Jakub - religia
 • mgr Kubiak Sylwia – matematyka, informatyka
 • mgr inż. Kurdupska Małgorzata - przedmioty zawodowe gastronomii
 • mgr Laskowska Joanna – język angielski
 • mgr Lemanowicz Dariusz – historia, wiedza o społeczeństwie, Historia i Teraźniejszość
 • Lewandowski Rafał - przedmioty zawodowe mechanizacji
 • mgr Moraczewski Krzysztof – wychowanie fizyczne
 • mgr Muraczewska Małgorzata – przedmioty ekonomiczne, fizyka
 • mgr inż. Perliński Andrzej – przedmioty zawodowe rolnicze
 • mgr inż. Podlewski Marek – przedmioty zawodowe pszczelarskie
 • Rosiak Juliusz - przedmioty zawodowe mechanizacji
 • mgr Rychter Justyna – język angielski
 • mgr Sadowska Aneta - religia
 • mgr Sawicki Łukasz – instruktor nauki jazdy
 • mgr Sokołowska Joanna – język niemiecki
 • mgr Stanna Barbara - pedagog
 • mgr Stanuch Aleksandra – geografia
 • mgr Stefaniak Karolina - matematyka
 • ks. mgr Szkop Sebastian - religia
 • mgr Sztolcman Ewa – biologia
 • mgr Śpibida Jadwiga – chemia, matematyka
 • mgr Śpibida Jerzy - przedmioty zawodowe mechanizacji, instruktor nauki jazdy
 • mgr Trzebińska Monika – psycholog, pedagog specjalny
 • mgr Walczak Marta – język polski
 • mgr Włodarska Anna – język angielski
 • mgr inż. Włoszek Maria – przedmioty zawodowe rolnicze
 • mgr inż. Woźniak Elżbieta - przedmioty zawodowe gastronomii
   

Pracownicy administracji

 • mgr Żegocka Katarzyna - księgowość
 • mgr Sinczewska Justyna - sekretarz szkoły
 • mgr Gdańska Aneta - kadry

 

Pracownicy obsługi szkoły

 • Jóźwiak Janina
 • Białkowska Agata
 • Rzepecka Bożena
 • Stachniuk Piotr
 • Cieszykowski Bartłomiej
 • Jóźwiak Krzysztof

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń