Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Nasze atuty

 • szeroka oferta edukacyjna zapewniająca zdobycie wykształcenia ogólnego — w tym zdania matury oraz zawodowego na poziomie szkoły zasadniczej i technikum;
 • bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna, na którą składają się 3 budynki, tj. gmach przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 przeznaczony w całości na zajęcia teoretyczne, nowoczesna sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi przeznaczonymi na zajęcia praktyczne i nauki zwodu z zakresu żywienia oraz budynek warsztatowo-garażowy. Oba budynki znajdują się przy ul. Konopnickiej 64. Ponadto posiadamy gospodarstwo rolne wyposażone w pojazdy i maszyny rolnicze;
 • wysoko wykwalifikowana, życzliwa, otwarta na ciekawe inicjatywy i w dużym stopniu młoda kadra nauczycielska;
 • praca wychowawcza wspomagana jest przez pedagoga szkolnego oraz psychologa;
 • dobrze wyposażone pracownie z dostępem do Internetu, biblioteka z centrum multimedialnym; pracownie do szkolenia żywieniowców, mechaników i rolników
 • szkoła posiada własne warsztaty wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia
 • szkolny autokar pozwala na organizowanie wycieczek, wyjazdów edukacyjnych na targi, wystawy itp.
 • szkoła umożliwia odbywanie staży zawodowych w znanych firmach i instytucjach na terenie Polski i zagranicą;
 • rozwijanie zainteresowań: ekonomicznych, sportowo-turystycznych, ekologicznych i artystycznych;
 • bezpłatne szkolenia przygotowujące do uzyskania prawa jazdy na samochód osobowy, ciągnik, kombajn;
 • możliwość uzyskania różnych form pomocy stypendialnej
 • nauka języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzona w małych grupach;
 • uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych w górach, połączone z atrakcjami w Energylandii oraz obozach narciarskich w Białce Tatrzańskiej dla jeżdżących na nartach i tych, którzy chcą się nauczyć;
 • przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, żywieniowych, ekologicznych, wiedzy o regionie, wiedzy i umiejętności rolniczych na szczeblu okręgowym i centralnym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość zdobycia indeksów na wyższe uczelnie;
 • dobra lokalizacja (dworzec PKS naprzeciw szkoły);
 • automaty z napojami;
 • szkoła objęta jest monitoringiem;
 • uczniowie mają do dyspozycji indywidualne szafki;możliwość rozwijania swoich zainteresowań regionalnych, etnograficznych, biznesowych, ekologicznych, sportowych, muzycznych, pracy w szkolnych kołach Ligi Ochrony Przyrody, Polskiego Czerwonego Krzyża, w wolontariacie szkolnym, w spółdzielni uczniowskiej, kole szachowym oraz żywieniowo-pszczelarskim;
 • możliwość odbywania praktyk w okolicznych instytucjach i firmach, a także atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych;
 • możliwość współpracy z ośrodkami akademickimi i uczelniami wyższymi poprzez branie udziału w seminariach uczniowskich, sympozjach naukowych, prelekcjach, konkursach itp.;
 • bliskie kontakty i efektywne uczestnictwo w działaniach instytucji i organizacji takich jak: Kujawsko-Pomorski Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Zarzeczewie (organizacja szkoleń, konferencji, prelekcji, konkursów, udział w czerwcowych „Dniach Otwartych Drzwi”), Kujawsko-Pomorską Izbą Rolniczą (organizacja zebrań, kursów, pokazów), Domami Pomocy Społecznej w Kowalu, Kurowie, Wilkowiczkach i Rzeżewie (praktyki opiekuńczo-wychowawcze i żywieniowe, wolontariat), Gostynińsko Włocławskim Parkiem Krajobrazowym w Kowalu Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej (prelekcje, szkolenia, konferencje, publikacje, wycieczki dydaktyczne, sprzątanie świata itp.), Kujawsko-Dobrzyńskim Parkiem Etnograficznym w Kłóbce (degustacje kulinarne, inscenizacje ludowych obrzędów);

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń