Copyright 2023 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Absolwenci 2016

Klasa III ZSZ
- kucharz, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
1. Grochulska Natalia
2. Lewandowska Marlena
3. Olesińska Klaudia
4. Ozimek Julita
5. Raszka Bartosz
6. Pełnikowska Katarzyna
7. Garstka Kamil
8. Gdański Jakub
9. Gospodarowicz Krystian
10. Maślanka Jan
11. Mikołajczyk Sebastian
12. Krysiński Dominik
13. Pawlak Rafał
14. Wawrzyniak Kamil
15. Wiśniewski Patryk
16. Zieliński Marcin
 
Klasa IV Technikum
- technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych
1. Andrzejewski Artur
2. Dąbrowski Patryk
3. Deska Damian
4. Jankowski Cezary
5. Jędrzejewski Patryk
6. Kaliś Daniel
7. Korbeń Kamil
8. Machalska Natalia
9. Marczewska Patrycja
10. Nowaczewska Dominika
11. Pietruszewski Dawid
12. Rydz Daria
13. Sadowski Artur
14. Tomaszewska Magdalena
15. Tomczak Adrian
16. Woźniak Dominika
17. Zawadzka Angelika
 
Szkoła Policealna
- technik turystyki wiejskiej
1. Dąbrowski Wojciech
2. Jabłoński Marcin
3. Karkosiński Bartosz
4. Nakonowska Aleksandra
5. Osmałek Wojciech
6. Pawlak Ilona
7. Pszczółkowska Malwina
8. Seklecka Ewelina
9. Walczak – Człapińska Małgorzata
10. Walczak Joanna
11. Walczak Justyna
12. Zasada Michał Sławomir
13. Zieliński Krzysztof
14. Seklecka Monika

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń