Copyright 2024 - Zespół Szkół CKR im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu. Prawa autorskie zastrzeżone.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

technik zywienia i usług gastronomicznychAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;

3) planowania i oceny żywienia;

4) organizowania produkcji gastronomicznej;

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 

Kliknij, aby zobaczyć film promujący zawód

Technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

technik zywienia i usług gastronomicznych bezp pozar

Uczniowie naszej szkoły wybierając zawód Technik żywienia i usług gastronomicznych mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z rozszerzenia sportowo – mundurowego. Kończąc kierunek zdobywają zawód, a jednocześnie są przygotowywani do pracy w służbach mundurowych. Klasa z rozszerzeniem „Bezpieczeństwo pożarowe” dzięki dodatkowym godzinom nauczania z zakresu pożarnictwa, wychowania fizycznego, zajęć na strzelnicy sportowej, dodatkowym szkoleniom z ratownictwa medycznego i wodnego, przygotowuje do egzaminów sprawnościowych i pracy w straży pożarnej. Jest to świetna propozycja dla tych osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.

 

Kliknij, aby zobaczyć film promujący

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiAbsolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

5) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

6) obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Kliknij, aby zobaczyć film promujący

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki bezp pozar

Uczniowie naszej szkoły wybierając zawód Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki mogą dodatkowo uczestniczyć w zajęciach z rozszerzenia sportowo – mundurowego. Kończąc kierunek zdobywają zawód, a jednocześnie są przygotowywani do pracy w służbach mundurowych. Klasa z rozszerzeniem „Bezpieczeństwo pożarowe” dzięki dodatkowym godzinom nauczania z zakresu pożarnictwa, wychowania fizycznego, zajęć na strzelnicy sportowej, dodatkowym szkoleniom z ratownictwa medycznego i wodnego, przygotowuje do egzaminów sprawnościowych i pracy w straży pożarnej. Jest to świetna propozycja dla tych osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.

 

Kliknij, aby zobaczyć film promujący

BIP Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Logo SSR szer 200 Erasmus+ logo powerPomorsko-Kujawski Związek Pszczelarski Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko- Dobrzyńskiej We Włocławku Strona archiwalna do 2013 Strona archiwalna do 2017


Dzienne Technikum - 5 letnie:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki - rozszerzenie sportowo – mundurowe, bezpieczeństwo pożarowe


Dzienna Branżowa Szkoła I Stopnia:

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kucharz

Zaoczna Branżowa Szkoła II Stopnia:

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Kurs kwalifikacyjny

 • HGT.02 - przygotowanie i wydawanie dań (zawód: kucharz)
 • ROL.04 - prowadzenie produkcji rolniczej (zawód: rolnik)
 • ROL.03 - prowadzenie produkcji pszczelarskiej (zawód: pszczelarz)
 • ROL.09 - organizacja i nadzorowanie produkcji pszczelarskiej (zawód: technik pszczelarz)
 • ROL.10 - organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (zawód: technik rolnik)
 • SPC.03 - produkcja wyrobów piekarskich (zawód: piekarz)
f t g m

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
ul. Kazimierza Wielkiego 9
87-820 Kowal
NIP: 888-11-45-138
Tel/Fax: 54 284 22 19
Email: zskowal@zskowal.edu.pl

Nadchodzące wydarzenia

Brak wydarzeń